Title

Institut Montserrat - Barcelona


Client

Institut Montserrat - Barcelona


Live Project


El convidat aquest curs ha estat Joan Antoni Mele, conegut especialment per ser l'iniciador de la banca ètica a Espanya. Ens va parlar de la importància de vèncer la por, de no adaptar-se i d'assumir al llarg de la vida reptes coherents...